• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

Biểu phí dịch vụ

Cung cấp các gói dịch vụ tốt nhất - phù hợp nhất cho các DN

DỊCH VỤ iHQ-S
1.799.000đ/năm
*Thanh toán hàng năm

ĐĂNG KÝ 
DỊCH VỤ iHQ-C
1.199.000đ/năm 
*Thanh toán hàng năm
 
ĐĂNG KÝ 

        Tư vấn dịch vụ iHaiQuan™

Vui lòng gửi thông tin của bạn tại đây để được tư vấn 
Xin cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn iHaiQuan - Hải quan điện tử